Nästa auktion i Västervik 13 oktober kl 11.00 vid Gertrudsvik , Sjöstadsvägen 15, Västervik. Visning lördag 12 oktober kl. 11.00 - 13.00 eller 1 timme före auktionsstart . 

 

Välkommen.

 

7. Okt, 2019

Per Gynnerflet
Mobil 070-3818470